AGOSTO: Buwan ng Wikang Pambansa


[𝗠𝗔𝗟𝗜𝗚𝗔𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗣𝗔𝗚𝗗𝗜𝗥𝗜𝗪𝗔𝗡𝗚] Nakikiisa ang University of Southeastern Philippines (USeP) sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Paglikha at Pagtuklas.”

Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay alinsunod sa itinakda ng Pampanguluhang Proklamasyon Bilang 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto na pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Makilahok, dumalo, at makiisa sa mga programang inihanda ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Magtungo lamang sa Facebook ng KWF sa Komisyon sa Wikang Filipino o sa kanilang website ng KWF sa kwf.gov.ph.

#PagdiriwangNgWikangFilipino


By continuing to browse this website, you agree to the
University of Southeastern Philippines’ Data Privacy Statement.
The full text of The Statement can be accessed through this link.